Gratis verzending
100 dagen retour
Lage prijzen
5 miljoen producten
Klantenservice

Retour- en restitutiebeleid

Retouren

De producten kunnen door particuliere klanten worden geretourneerd binnen 100 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van de producten. Als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste deelzending heeft ontvangen. Leveringen aan bedrijven zijn uitgesloten van ons retourbeleid. Alleen wanneer Grandado het (de) geretourneerde product(en) in perfecte staat en originele verpakking ontvangt, kan een terugbetaling van de volledige kosten van de aankoop worden voldaan via overschrijving binnen 14 dagen.

Uitsluiting van retouren:

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die naar hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering eerst kan plaatsvinden na 30 dagen, waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Kranten, tijdschriften of tijdschriften, uitgezonderd abonnementen daarop; De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Om een ​​retourzending aan te vragen, vult u het retourformulier in en volgt u de stapsgewijze procedure zoals beschreven in ons Terugbetalingsbeleid.

Voorwaarden voor Retour

Alleen wanneer Grandado het (de) geretourneerde product(en) in perfecte staat en originele verpakking ontvangt, kan aan terugbetaling van de volledige aankoopprijs worden voldaan.

Wij verzoeken u de producten in de originele verpakking terug te sturen.

Alle geretourneerde producten worden terugbetaald op voorwaarde dat ze niet zijn gebruikt of beschadigd. Artikelen die tijdens het retourneren zijn beschadigd door onvoldoende verpakking, kunnen naar goeddunken van Grandado slechts een deel van het bedrag terugkrijgen.

Tijdens de bedenktijd mag u de verpakking openen. En je kunt het product passen of proberen, net als in een normale winkel. Maar u mag niet meer doen dan nodig is om het product in te schatten. Als het product daardoor waarde verliest, kunnen wij bij retournering de prijs verlagen. U mag een verzegelde verpakking niet openen. Bij voorkeur laat u de verpakking zoveel mogelijk intact. En als je het product retourneert, moet je het ook weer goed inpakken.

Er zijn enkele wettelijk gedefinieerde productgroepen die niet kunnen worden geretourneerd. Denk aan producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken; De verpakkingen van verbruiksartikelen, hygiëneproducten en erotische artikelen mogen niet zijn geopend (batterijen, voedingssupplementen, mondstukken etc.)

Restitutie van de geretourneerde producten vindt pas plaats na:

a) vervulling van alle noodzakelijke voorwaarden voor retournering.

b) invullen van het retourformulier

Terugbetalingen

Vanaf de leveringsdatum heb je 100 kalenderdagen om een ​​product te retourneren en de betaalde bestelling terug te ontvangen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn van 100 werkdagen is verstreken.

Retour- en terugbetalingsprocedure

Om een ​​terugbetaling voor het geretourneerde product te ontvangen, volgt u de stapsgewijze procedure zoals hieronder beschreven:

Stap 1. Grandado informeren

U moet contact opnemen met Grandado om de retournering van een product te bevestigen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen en de terugbetaling van de betaalde bestelling te ontvangen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen. Vul hiervoor het retourformulier retourformulier in. Het staat u vrij om elke andere ondubbelzinnige verklaring af te leggen waarin u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen uiteenzet. U kunt bijvoorbeeld het model herroepingsformulier gebruiken zoals uiteengezet op de Grandado-site, of u kunt contact opnemen met onze klantenondersteuning. Houd er echter rekening mee dat het gebruik van het retourformulier de voorkeur heeft, omdat het voor ons handiger is om de elektronische retourorders te verwerken, en in dit geval worden de retourorders veel sneller verwerkt.

Stap 2. De retourorder verwerken

Na het invullen van het retourformulier nemen onze medewerkers van de retourafdeling binnen maximaal 2 werkdagen contact met je op en geven je het retouradres door. Zo kun je je bestelling veilig verzenden zonder dat deze zoekraakt.

Houd er rekening mee dat geen van beide adressen van Mediapress Ltd. geschikt is voor retourzendingen. Neem contact op met de klantenservice om uw product te retourneren.

Stap 3. Uw product retourneren.

U stuurt het product terug naar de handelaar of naar een persoon die door de handelaar is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u het adres voor het retourneren van uw bestelling heeft gekregen .

Stap 4. Krijg je geld terug

Grandado zal alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om het contract te herroepen.

Grandado voert de terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk anders heeft ingestemd en op voorwaarde dat de consument geen kosten in rekening brengt als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

We kunnen wachten met de terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen, of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Vergoeding verzendkosten in geval van retour

U moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen dragen.

Terugbetaling voor de verkeerde, defecte, beschadigde of onvolledige producten:

Wanneer je een verkeerd, defect, beschadigd of incompleet product hebt ontvangen, moet een retourformulier via de klantenserviceportal worden verzonden met foto's van het ontvangen product. Als de producten als defect worden beschouwd, kunnen ze worden terugbetaald tegen een gedeeltelijke of volledige terugbetaling op de creditcard of een andere toepasselijke betaalrekening. Houd er rekening mee dat kleine beschadigingen aan de verpakking niet als defect worden beschouwd.

Vergoeding van verzendkosten in geval van verkeerde, defecte, beschadigde of incomplete producten

In het geval van verkeerde, defecte, beschadigde of incomplete producten, dragen wij de kosten voor het terugzenden van de goederen.

In afwijking van het bovenstaande is Grandado niet gehouden tot vergoeding van de meerkosten indien de consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door de ondernemer aangeboden goedkoopste standaardleveringswijze.

Gratis verzending

Wij bieden gratis verzending voor alle producten

100 dagen retour

Als je niet tevreden bent, kun je binnen 100 dagen retourneren

Lage prijzen

Tot 40% korting en elke week nieuwe deals

5 miljoen producten

Met meer dan 5 miljoen producten vindt je gegarandeerd iets leuks